Tây Ninh

Trung cấp kinh tế và kĩ thuật Tây Ninh

Tháng Bảy 9, 2016 11:02 sáng Công bố bởi Để lại comments

+  Trường Trung cấp  Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh là trường Trung cấp chuyên nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nguyên là trường trung học Trung học Nông Lâm Súc được thành lập từ năm 1965 nhằm đào tạo cán sự nông học và mục súc cho các tỉnh miền Đông Nam bộ. Sau giải phóng, trường do Tổng cục Nông nghiệp quản lý với tên trưởng là trường Trung học Nông nghiệp, đào tạo cán bộ trung cấp về trồng trọt, chăn nuôi thú y, ngư nghiệp, cơ khí nông nghiệp và thủy lợi cho các tỉnh Đông Nam bộ. Sau đó trường trực thuộc Sở Nông nghiệp. Từ năm 1996 trường do Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh chủ quản, trước xu thế đổi mới,trường mở rộng đa hệ, đa ngành. Năm 1996 trường đổi tên thành trường Trung học kinh tế kỹ thuật theo quyết định số 37/2002/QĐ-CT của UBND Tỉnh và từ ngày 27/02/2008 trường có tên là trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tây Ninh theo quyết định số 39/QĐ-UB của UBND Tỉnh, với sứ mệnh đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ trung cấp, góp phần nâng cao dân trí  phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hôị. + Trường có 62 cán bộ, giáo viên được đào tạo chính qui về chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 8 thạc sỹ và 6 người đạng theo học cao học về quản lý giáo dục, chuyên môn, nghiệp... Xem thêm