Nhi Bắp Nhỏ 0 Tư vấn viên cấp 1

xin chào mọi người, em có một vấn đề thế này. em thì thích làm về nông nghiệp, cung cấp sản phẩm nông nghiệp, nhưng hiện tại em vẫn chưa biết được em sẽ học vào ngành gì để có thể học chuyên sâu vào công việc đó, và học ở trường nào, mọi người giúp em với ạ. em cảm ơn nhiều


0 votes