Yong San 0 Tư vấn viên cấp 1

Ad ơi cho mình hỏi là học ngành kinh tế quốc tế ra trường sẽ làm gì ,và ngành này có cơ hội xin việc dễ k ạ

maipham96 – đã trả lời ago


0 votes