thuyduong125 Tư vấn viên cấp 1

em thích QTNH-KS nhưng gia đình lại kêu em học QTKD vì nó dạy nhìu môn quản trị bao gồm cả nhà hàng khách sạn, phạm vi việc làm cũng rộng rãi hơn. Nếu học QTNH-KS thì chỉ cầm bằg xin đc ở phạm vi nhà hàng khách sạn thôi còn QTKD thì phạm vi công việc thoáng hơn. Em hoang mag lắm. Tư vấn giúp em nên học bên QTKD hay QTNH-KS ạ

maipham96 – đã trả lời ago


0 votes