Hương Quỳnh 0 Tư vấn viên cấp 1

Em thích kinh tế với kế toán nhưng điểm em chỉ tầm 19đ thôi ạ. web tư vấn giúp e nên vào trường gì đào tạo tốt với ạ ? em ở Hà Nội và nhà có điều kiện nên có thể học được cả trường tư

Penta Kitova – 0 Bình luận trên trả lời ago


0 votes