Thanh Tuyền 0 Tư vấn viên cấp 1

Em có ý định vào quản trị khách sạn nhưng có người hướng cho em học QT KINH DOANH rồi sau này làm trái ngành cũng được, em đã nộp QTKD của trường DH Công Đoàn nhưng bị trượt và 1 trường nữa thì chưa biết kết quả. Nếu em bị trượt cả 2 trường thì em có nên đổi ngành không ạ? và nếu tiếp tục học QTKD thì nên chọn trường nào phù hợp với số điểm trên ạ?

Mjkjoon – đã trả lời ago


0 votes