Đoan Võ 0 Tư vấn viên cấp 1

Em có sở thích đối với ngành kinh doanh quốc tế và luật thương mại. Em không biết là nên học kinh doanh quốc tế trước rồi sau đó ra trường sẽ học thêm luật, hay học luật rồi sau đó sẽ học thêm kinh tế ạ. Ngành nào chủ đạo sẽ có lợi thế cho em hơn ạ. Em cảm ơn!


0 votes