Phước Nguyễn 0 Tư vấn viên cấp 1

E xin chào anh(chí).Cho e hỏi ngàh ngon ngu anh ngoài làm thong dich viên con làm j nữa khong ạ.E không gioi về giao tiep.E cảm thấy mìh làm tot kha năng viết hơn nói,e không nhanh nhẹn lắm.Vậy e phù hợp vs chuyên ngành gì trong ngôn ngữ anh ạ.


0 votes