Nguyen Huy 0 Tư vấn viên cấp 1

Cho em hỏi
Ngành kĩ thuật xây dựng và kĩ thuật công trình xây dựng khác nhau chỗ nào vậy ạ, và cho em xin list các trường top về ngành này ạ


0 votes