Fixi

3.57K Phản hồi.
327 trả lời
1 câu hỏi
4 người theo dõi
2 theo dõi

Stats

  • 327 trả lời, 10 được chọn
  • 1 trả lời, 0 giải đáp
  • Thành viên cho 2 năm, 4 tháng, 12 ngày
  • 5682 lượt xem profile
  • Xem lần cuối 1 tháng trước

Uy tín

Tổng
3.57K
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

+10

1 năm trước
Đã trả lời Tìm trường
+2

1 năm trước
Đã hỏi Chọn trường
+10

1 năm trước
Trả lời tốt nhất answer
+10

1 năm trước
Đã trả lời Thắc mắc về ngành nghề

Votes

32 votes được nhận
100/100
32up
0down

58 votes được đề nghị
99/100
57up
1down

Câu hỏi mới

Không có câu hỏi nào được đưa ra!