Ngành Khách sạn, nhà hàng là gì?

Khách sạn, nhà hàng là ngành học về dịch vụ tại các khách sạn, nhà hàng, chủ yếu nhằm phục vụ du lịch. Người theo học ngành này sẽ được trang bị tất cả các kiến thức về khách sạn và nhà hàng: quy trình tổ chức, các chức vụ và công việc cụ thể trong một nhà hàng hoặc khách sạn, quản lý dịch vụ khách sạn, nhà hàng, nấu ăn, sắp xếp nội thất,…

Kết quả hình ảnh cho ngành Khách sạn, nhà hàng