Khoa học xã hội và nhân văn là gì?

 

Khoa học xã hội và nhân văn đều là những lĩnh vực rất rộng: Khoa học xã hội bao gồm các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế giới. Nhân văn, còn được gọi là nhân văn học, là các ngành học nghiên cứu về văn hóa con người, sử dụng các phương pháp chủ yếu là phân tích, lập luận, hoặc suy đoán, và có đáng kể yếu tố lịch sử — khác với những cách tiếp cận chủ yếu dựa trên thực nghiệm của các ngành khoa học tự nhiên

tamlyhoc

 

 

Nhóm ngành Khoa học xã hội và Nhân vă gồm các ngành nhỏ hơn, như:

  • Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài
  • Tâm lý học
  • Kinh tế học
  • Khoa học chính trị
  • Xã hội học và nhân học
  • Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
  • Địa lý học
  • Nhân văn khác( Triết học, Lịch sử,…)

Ngành Khoa học xã hội và nhân văn thì học gì?

 

Tùy theo mỗi ngành, sinh viên theo học ngành này sẽ được nghiên cứu về các đặc trưng của xã hội, con người, về báo chí, ngôn ngữ hoặc là Triết học, Lịch sử,… vô cùng đa dạng