Ngành Kinh tế gia đình là gì?

Trang bị cho người học sư phạm kinh tế gia đình có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên. Yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những nhu cầu mới.

 

Kết quả hình ảnh cho kinh tế gia đình là ngành gì

 

Ngành Kinh tế gia đình học gì?

Một số môn học chuyên ngành: Lý thuyết dinh dưỡng, Quy trình chế biến món ăn, Vẽ trang trí sản phẩm, Cắt may căn bản, Tin học ứng dụng, Món ăn Việt Nam, Món ăn Việt Nam, Món ăn các nước, Trang trí món ăn. Trang phục ngày thường, Trang phục lễ tân, May công nghiệp, Nhà ở và trang trí nội thất, Cắm hoa tươi, Hoa trang trí, thêu, Đan, Tổ chức cuộc sống gia đình, Lý luận dạy kinh tế gia đình, Phương pháp dạy học kinh tế gia đình…

 

Ngành Kinh tế gia đình làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp có thể dạy môn thứ hai khác môn Công nghệ – phần kinh tế gia đình trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ trên lớp.

Các vị trí tuyển dụng: giáo viên các cấp từ THCS, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên…

Yêu cầu khác: kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ và đáp ứng yêu cầu chất lượng của sự nghiệp giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. có kỹ năng vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy – học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Kinh tế Gia đình.