Kinh tế và quản lý là gì?

 

Về Kinh tế: 

 

Bạn có thể hiểu đơn giản rằng tổng thể các hoạt động trong nền kinh tế có thể chia làm hai mặt cơ bản: mặt vật chất – kỹ thuật và mặt kinh tế – xã hội. Kinh tế thuộc mặt kinh tế – xã hội của sản xuất. Ví dụ trong công nghiệp, mặt vật chất – kỹ thuật là nhà xưởng, trang thiết bị, công nghệ, vật tư, hàng hoá…; mặt kinh tế là sở hữu, cung ứng, bán hàng, tổ chức lao động, tổ chức kinh doanh, quản lý, phân phối…

 

Sản phẩm chủ yếu của kinh tế học là những lý thuyết, học thuyết, tính quy luật, quy luật phát triển… làm cơ sở lý thuyết cho việc đổi mới tư duy kinh tế và cho việc hoạch định các  chiến lược, chính sách quản lý kinh tế cũng như quản lý doanh nghiệp.

kinhtevaquanly

 

 

Về Quản lý:

Tại sao con tàu  Titanic lớn nhất và hiện đại nhất thế kỷ XX có thể chìm? Không hoàn toàn do đâm phải tảng băng lớn. Một trong những lý do đằng sau đó là sự lãnh đạo và quản lý kém cỏi của người thuyền trưởng. Không khác gì hình ảnh con tàu, muốn một nền kinh tế hoạt động hiệu quả, nhất thiết phải thực hiện quản lý hoạt động đó.

Quản lý có thể hiểu là tổng hợp các quá trình: xác định mục tiêu; phối hợp, tổ chức, chỉ huy và điều hành hoạt động để thực hiện mục tiêu; kiểm tra, kiểm soát hệ thống tổ chức đã hình thành trong quá tình thực hiện mục tiêu. Theo các lĩnh vực khác nhau, quản lý được chia ra thành quản lý kinh tế, quản lý văn hoá, quản lý xã hội, quản lý giáo dục, quản lý khoa học – công nghệ…

 

Kinh tế và Quản lý học gì?

 

Kinh tế và Quản lý là một lĩnh vực rộng. Chính vì vậy các chuyên ngành học cũng rất đa dạng từ Kinh tế đến Chính trị. Về Kinh tế, bạn có thể học về Kinh doanh, Tài chính, Bất động sản, Dịch vụ Du lịch và lữ hành… Về Chính trị, bạn có thể tìm hiểu chuyên sâu về Nhà nước, Quản lý Nhà nước,…