Kinh tế vận tải là gì?

Kinh tế vận tải nghiên cứu hoạt động sản xuất giao thông vận tải thủy, đề ra phương pháp tổ chức, khai thác và kinh doanh hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận và ngoại tệ cho đất nước.

Kết quả hình ảnh cho ngành kinh tế vận tải học những gì

Ngành kinh tế vận tải học những gì?

Theo học ngành này, sinh viên được:

  • Nắm vững kiến thức về các yếu tố thị trường vận tải biển, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong vận tải biển.
  • Nắm vững kiến thức về những vấn đề chung của cảng biển, hoạt động của cảng, quản lý cảng,…
  • Nắm vững kiến thức về thương vụ vận tải biển, chứng từ trong vận tải biển,…
  • Nắm vững những kiến thức cơ bản liên quan đến chế độ pháp lý các vùng biển, những nguyên tắc cơ bản về hoạt động hàng hải. Những qui định về tàu biển và thuyền bộ và hoạt động hàng hải liên quan. Cơ sở pháp lý về hợp đồng, khiếu nại, bảo hiểm liên quan đến hoạt động hàng hải.
  •  Nắm vững kiến thức cơ bản về bảo hiểm: Bảo hiểm hàng hải; Bảo hiểm hàng hoá, trong vận tải biển; Bảo hiểm P&I. Logistics và vận tải đa phương thức.

Kết quả hình ảnh cho ngành kinh tế vận tải học những gì

Ngành kinh tế vận tải ra trường làm gì?

Sau khi ra trường, kỹ sư ngành này có thể công tác ở các công ty vận tải biển, cảng biển, xuất nhập khẩu hàng hoá đường biển và các tổ chức kinh tế  trong nước và nước ngoài có liên quan đến vận tải biển,có khả năng trực tiếp làm công tác:
+ Khai thác tàu theo các loại hình khai thác tàu chuyến hoặc tàu chợ;
+ Đại lý  tàu, môi giới hàng hải;
+ Thủ tục hải quan, làm trọn bộ chứng từ, thu xếp bảo hiểm, giao nhận đường biển, kiểm kiện;
+ Lập kế hoạch, các phương án khai thác cảng, các phương án xếp dỡ, giải phóng tàu, điều độ ở cảng;
+ Tổ chức lao động tiền lương trong doanh nghiệp;
+ Thống kê kế toán, phân tích tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp;
+ Quản trị ở các bộ phận kinh doanh, marketing của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ngành kinh tế vận tải cần có những tố chất gì?

Kết quả hình ảnh cho ngành kinh tế vận tải học những gì

  • Am hiểu về kinh tế và vận tải
  • Có tầm nhìn xa trộng rộng, dự báo được các biến động kinh tế trong lĩnh vực vận tải
  • Tự tin, năng động
  • Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, quản lý công việc hiệu quả