Nhóm ngành Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và thú y là gì?

 

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu

nonglam

 

Lâm nghiệp là ngành sản xuất vật chất độc lập của nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác lợi dụng rừng, chế biến lâm sản và phát huy các chức năng phòng hộ văn hóa, xã hội,… của rừng.

 

Thủy sản là một thuật ngữ chỉ chung về những nguồn lợi, sản vật đem lại cho con người từ môi trường nước và được con người khai thác, nuôi trồng thu hoạch sử dụng làm thực phẩm, nguyên liệu hoặc bày bán trên thị trường. Trong các loại thủy sản, thông dụng nhất là hoạt động đánh bắt, nuôi trồng và khai thác các loại cá.

 

Thú y là việc chữa bệnh cho động vật

Nhóm ngành Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và thú y học gì?

 

  • Nông nghiệp: học về trồng trọt lúa và các cây công nghiệp, ăn trái,.., chăn nuôi
  • Lâm nghiệp: học về rừng, khai thác và chế biến gỗ, bảo vệ rừng,…
  • Thủy sản: học về nuôi trồng thủy sản
  • Thú y: học về động vật và chữa trị bệnh cho động vật