Ngành Sư phạm là gì?

 

Sư phạm là khoa học về giáo dục và giảng dạy trong trường học. Còn theo cách hiểu giản dị nhất, sư phạm có nghĩa là người thầy mẫu mực, khuôn phép, tấm gương sáng cho học trò noi theo. Làm việc trong ngành sư phạm là tham gia vào sự nghiệp trồng người, đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề, lĩnh vực của xã hội.

supham

Ngành Sư phạm học gì?

 

Đào tạo kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục; kỹ năng sư phạm, vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học chuyên ngành; thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy – học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học ở trường trung học phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Sinh viên được trang bị kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của sự nghiệp giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

  • Các môn học chuyên ngành tiêu biểu: Ngoài khối lượng kiến thức liên quan đến chuyên ngành cụ thể tùy theo ngành học (Sư phạm Toán, Sư phạm Lý, Sư phạm Hóa, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh,…), chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục như: Phương pháp dạy học, Tâm lý giáo dục, Thực tập sư phạm,…